Araş. Gör. KADİR TEMİZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. KADİR TEMİZ

T: (0282) 250 2819

M ktemiz@nku.edu.tr

W ktemiz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: BOGAZİCİ UNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ATATURK ENSTİTUSU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MODERN TURKİYE ARASTİRMALARİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ISTANBUL TEKNİK UNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:INSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ BOLUMU
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: BOGAZİCİ UNİVERSİTY
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ATATURK INSTİTUTE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MODERN TURKİSH STUDİES
Öğrenim Yılları:
Tez:
Lisans
Üniversite: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İ.İ.B.F
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Başlangıç
Çince:Gelişmiş
Fransızca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Özet bildiri